Historia Towarzystwa Wędkarskiego TON – sprawozdanie oraz materiał filmowy powstały z okazji „60-lecia sportu wędkarskiego w Goleszowie

Historia Towarzystwa Wędkarskiego TON  – sprawozdanie oraz materiał filmowy powstały z okazji „60-lecia sportu wędkarskiego w Goleszowie

[box]

60 lat temu z inicjatywy garstki entuzjastów sportu wędkarskiego – 25 października 1958 roku utworzono Sekcję Wędkarską przy ZKS OLIMPIA .Według zachowanych dokumentów założycielami sekcji byli nieżyjący już : Karol Hławiczka, Jerzy Ciba, Henryk Madej, Witold Prawdzik, Jan Bebek oraz Erwin Niedoba. Prezesem został Karol Hławiczka. Zbiornik zarybiono szlachetną rybą spokojnego żeru oraz drapieżnikami. Prezes Sekcji skupił wokół siebie oddanych sprawie wędkarstwa członków, w tym późniejszego prezesa Jana Gałuszkę. Oprócz składek członków, Sekcję wspierała ówczesna Rada Zakładowa „Cementowni Goleszów”. Od 12 stycznia 1969 sekcja rozpoczęła działalność w ramach OKKF przy tejże Radzie. Początkowo sekcja liczyła 20 członków, w 1960 -wzrosła do 30, by w 1971 roku osiągnąć liczbę 43 .

Nowy rozdział wędkarstwa w gminie Goleszów rozpoczął się wraz wyborem nowego Zarządu Sekcji dnia 9 stycznia 1972 , a jego Prezesem został Jan Gałuszka. W centrum uwagi Zarządu pozostała intensyfikacja rozbudowy bazy socjalnej, poszerzanie oferty organizacji zawodów wędkarskich , zarybienia wód Tonu, poprawa atrakcyjności połowów oraz mobilizacja członków na rzecz świadczenia pracy społecznej. Ukończono w tym czasie budowę świetlicy oraz zaplecza kuchennego.

Mimo trudnej sytuacji ekonomiczno-politycznej lat osiemdziesiątych działalność nie uległa stagnacji. W styczniu 1991 roku Cementownię przejęły Zakłady Przemysłowo- Handlowe IGLOPOL. Ta ostatnia udostępniła nieodpłatnie Sekcji wody akwenu i obiekty w Starej Marglowni .

W tej sytuacji powołano Komitet Założycielski Towarzystwa Wędkarskiego TON, który opracował Statut oraz doprowadził formalnie do jego rejestracji 31.10.1991. Wybory do władz Towarzystwa odbyły się 24.03.1992. Prezesem Zarządu został ponownie Jan Gałuszka, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej- Jan Śliwka. Liczba członków TW TON wahała się wtedy granicach 80-90. 6 września 1997 Nadzwyczajne Zebranie członów TW TON powierzyło funkcję Prezesa Janowi Śliwka. Zakończył się 27 letni okres szefowania Jana Gałuszki, który prowadził organizację wędkarską 27 lat.

Wraz ze zmianami personalnymi kierownictwa zmieniał się wygląd oraz działalność zorganizowanego wędkarstwa. Aktywność wędkarzy doprowadziła do rozbudowy przyzwoitej bazy socjalnej. Brzegi jeziora są oświetlone a chodniki regularnie naprawiane. Schody stanowią łatwe dojście do zbiornika. Organizowane są corocznie klubowe oraz gminne zawody wędkarskie dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Do kalendarza weszła impreza „1 MAJA w Tonie” oraz sprzedaż karpia świątecznego. Obiekt jest wynajmowany na organizację różnorodnych imprez nad wodą. Zainstalowany jest Internet oraz kamery monitorujące oraz kamera internetowa, z której obraz jest dostępny TUTAJ.

Towarzystwo Wędkarskie TON jest organizacją propagującą sport wędkarski i aktywny odpoczynek nad wodą skupiający aktualnie 111 wędkarzy. Działalność jest możliwa dzięki składkom wędkarzy oraz darowiznom nielicznych sponsorów. TON jest organizacją samofinansującą się. Akwen ton jest dzierżawiony od Gminy Goleszów za symboliczną złotówkę. 60 lat to okres w historii niewiele znaczący, jednak 60 lat istnienia zorganizowanego wędkarstwa to szmat czasu. Udało się naszej organizacji z 3 ha wody i kamienistych szarych brzegów wykrzesać obecny kształt tonu jako jeziorka oraz TONU jako towarzystwa. Brać wędkarska przez te 60 lat doprowadziła do tego, że oprócz walorów wędkarskich niecka tonu stała się miejscem, do którego w słoneczne weekendy zmierzają, piesze i rowerowe wycieczki mieszkańców gminy i nie tylko. Szczególne walory rekreacyjne oraz krajobrazowe akwenu wprowadzają odwiedzających w niesłabnący zachwyt. Jeziorko ton jest oazą spokoju i zieleni. Świeżo upieczeni małżonkowie znajdują tu wspaniałe plenery do pamiątkowych sesji zdjęciowych. Już trzecie pokolenie inicjatorów wędkarstwa „moczy kije” w czystej wodzie goleszowskiego akwenu. Towarzystwo jest postrzegane jako prężna organizacja na terenie gminy. Dokonania są eksponowane w prasie i innych dostępnych mediach. Dzięki zaangażowaniu inicjatorów sportu wędkarskiego oraz ich następców sport wędkarski w Goleszowie może dziś obchodzić ten jubileusz. Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego czyni wszystko, aby ukochany Ton pozostał najpiękniejszym zakątkiem Goleszowa.

Prezes – Jan Śliwka

[/box]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powrót na górę