Regulamin

[box]

Regulamin
połowów na łowisku Towarzystwa Wędkarskiego „TON” w Goleszowie
obowiązujący dla kart „mini” , „midi” , „maxi”

1. Połowów na wodach TW „TON” mogą dokonywać tylko posiadacze aktualnych „Zezwoleń” wydanych przez Zarząd TW „TON” („mini”, „midi”, „maxi”)

2. Na terenie łowiska obowiązują następujące zasady:
a) wędkować można na dwie wędki uzbrojone przynętą dowolną.
b) od 01 czerwca dopuszcza się łowienie drapieżnika na pojedynczy haczyk oraz łowienia metodą spinningową, która jednocześnie wyklucza łowienie na dwie wędki. Stosowanie żywej lub martwej rybki jako przynęty, dozwolone jest jedynie po pozyskaniu jej ze zbiornika wodnego TW „TON”.
c) każdy wędkujący podczas wędkowania na swoim stanowisku powinien być wyposażony w matę ochronną do odhaczania złowionych ryb.
d) każdy wędkarz wędkujący „sportowo” ( łowiący ryby, i po odhaczeniu wpuszczający ich z powrotem do akwenu) , stosuje tylko i wyłącznie haczyki tzw „bezzadziorowe”.

3. Wędkować można w każdy dzień tygodnia.

Godziny odłowu:

IV, IX, X – 6.00 do 21.00

V, VI, VII, VIII – 5.00 do 22.00

 

4. Dopuszcza się łowienie w obecności członka TW „TON” osoby towarzyszącej, w ramach jego limitu na osobną wędkę. Osoba towarzysząca nie może łowić drapieżnika oraz stosować metody spinningowej. Łączna ilość wędzisk nie może przekraczać 2 szt. Osoba towarzysząca wędkuje w ramach stanowiska członka TW „TON” i w bezpośredniej jego bliskości (do 10m).

5. Stosowane są następujące limity odłowu:

a) Limit roczny ryb szlachetnych wynosi – (12)(18)(22) szt. (amur, jesiotr, karp, sandacz, szczupak)
a1) Limit roczny drapieżnika wynosi – (2)(3)(4) szt. (sandacz, szczupak)
b) Limit miesięczny ryb szlachetnych wynosi: IV-VII – (2)(3)(4) szt. w tym 1 drapieżnik. W miesiącach: VIII-X – limitów miesięcznych łowionych ryb – nie stosuje się.
b1) Limit miesięczny pozostałych ryb (płoć, wzdręga ,karaś, jaź, leszcz, lin, okoń wynosi- (3)(4)(5) szt. Nie wykorzystane limity miesięczne łowionych ryb przechodzą na miesiące następne, a nie wykorzystane limity pozostałych ryb można doliczać do limitu dziennego.
c) Limit dzienny wynosi 2 szt. ryb szlachetnych w tym 1 drapieżnik, pozostałych – w maksymalnym wyliczonym limicie dziennym.
d) Odłowów nie wymienionych wyżej gatunków nie limituje się.

6. a) Stosowane są następujące wymiary ochronne ryb: okoń, wzdręga – 15cm, jaź – 20 cm, lin – 25cm, leszcz, karp – 35cm, amur, szczupak, sandacz – 50cm, jesiotr – 70cm,
b) Stosowane są następujące górne wymiary ochronne ryb: karp – 65 cm, szczupak – 90 cm
c) Złowienie drapieżnika (sandacz, szczupak) w okresie ochronnym, skutkuje natychmiastowym odcięciem przyponu bez podbierania ryby z wody.
d) Na wymienione gatunki ryb: tołpyga, sum i sumik karłowaty na terenie łowiska „ton” zostają zawieszone do odwołania:

– wymiary ochronne
– okresy ochronne
– limity połowów

7. Kontrola odłowów oraz pobytu nad wodą.
Każdy członek Towarzystwa upoważniony jest do prowadzenia kontroli osób wędkujących na terenie akwenu wodnego „ton”.
Po każdorazowym przybyciu nad wodę dokonujemy wpisu do książki odłowów (osobiście). Następną czynnością przed rozpoczęciem wędkowania jest wpisanie daty do Zezwolenia. Po zakończeniu wędkowania wpisujemy do zezwolenia ilości złowionych ryb i zwracamy się do wędkującego sąsiada o ich potwierdzenie Jego własnoręcznym podpisem. Następnie osobiście wraz ze złowionymi rybami w
siatce udajemy się w wyznaczone miejsce i dokonujemy wpisu do Książki Odłowów (godz. odejścia, ilości i gatunek złowionych ryb).

8. Dodatkowo kontrolę prawidłowości wpisów oraz odłowów przeprowadzać będą członkowie Zarządu oraz KR. Brak wpisów lub wpis niezgodny z prawdą może być podstawą do zastosowania kary, aż do pozbawienia prawa odłowu lub wykluczenia z TW „TON”.

9. W czasie połowu należy posiadać oprócz Zezwolenia także aktualną Kartę Wędkarską.

10. Przy każdym opuszczeniu stanowiska, skutkującym utratą nadzoru nad pozostawionym sprzętem, do czasu powrotu należy bezwzględnie wyłożone wędki i zarzucone przynęty wyciągnąć z wody.

11. Każdy członek Towarzystwa Wędkarskiego „TON” wędkujący na akwenie „ton”, ma obowiązek podebrania ze zbiornika śniętych ryb (podbierak znajduje się w pomieszczeniu gdzie znajduje się książka połowu) i dostarczenie ich do miejsca specjalnie przygotowanego przez gospodarzy zbiornika.

12.Wobec wędkarzy nie stosujących się do Regulaminu Połowów, oraz zaśmiecających teren zbiornika „ton” będą stosowane kary Statutowe.

UWAGA !!!
1. Po złowieniu 2 ryb szlachetnych włożonych do siatki lub po wykorzystaniu limitów złowionych ryb szlachetnych na dany miesiąc czy rok, należy bezwzględnie przerwać dalsze wędkowanie.
2. Zabrania się dokonywania wymiany złowionych ryb włożonych do siatki, oraz samodzielnego zarybiania zbiornika wodnego „ton””.
3. Sum, sumik karłowaty oraz tołpyga traktowane są w akwenie „ton” jako szkodniki i po ich złowieniu nie należy ich wpuszczać do zbiornika.

 

Zarząd TW „TON”

[/box]

 

 

Powrót na górę