Statut

[info]Statut Towarzystwa Wędkarskiego „TON” w Goleszowie z dnia 03.03.2001r. składa się z następujących rozdziałów:[/info]
[green_arrowlist]

  • Rozdział I – Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Towarzystwa
  • Rozdział II – Cele i sposób działania Towarzystwa Wędkarskiego „TON”
  • Rozdział III – Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
  • Rozdział IV – Władze Towarzystwa, ich organizacja i kompetencje
  • Rozdział V – Majątek Towarzystwa
  • Rozdział VI – Rozwiązanie Towarzystwa
  • Rozdział VII – Postanowienia końcowe

[/green_arrowlist]
[info]Aby zapoznać się szczegółowo ze statutem, pobierz go TUTAJ[/info]

Powrót na górę