Walne zebranie sprawozdawcze [12.03.2022] – sprawozdanie oraz relacja foto

Walne zebranie sprawozdawcze [12.03.2022] – sprawozdanie oraz relacja foto

Dnia 12 marca w sali goleszowskiej OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Wędkarskiego „TON”. W zebraniu uczestniczyło 67. spośród 115. członków towarzystwa. Po wręczeniu nagród Grand Prix dla najlepszej trójki przez kapitana sportowego Krzysztofa Nytrę, prezes Jan Szczuka zrelacjonował działania Zarządu w roku 2021. Następnie skarbnik Jacek Lankocz przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej uczestnicy walnego zebrania jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za jego działalność w 2021 roku.

***

W dalszej kolejności prezes opisał plany Zarządu na rok 2022, w szczególności skupił się na organizacji czynów, pracach remontowych , organizacji zawodów wędkarskich oraz kwestii jesiennego zarybienia na rok 2023. Skarbnik Jacek Lankocz przedstawił nawiązujący do planów Zarządu preliminarz finansowy.

***

W trakcie dyskusji Prezes Jan Szczuka nawiązał do zmian w Regulaminie Połowów na rok 2022, które dotyczą m.in. podwyższenia wymiarów ochronnych niektórych gatunków ryb a także zaostrzenia przepisów połowów ryb drapieżnych. Zmianie podległy również godziny niektórych zawodów wędkarskich, przeniesione na godziny dopołudniowe. W związku z tą propozycją pojawił się wniosek jednego z kolegów wędkarzy aby powrócić do dotychczasowych godzin. Głosowanie uczestników walnego zebrania odrzuciło powyższy wniosek. Inne uwagi kolegów wędkarzy zostaną przedyskutowane na kolejnych zebraniach Zarządu. Na tym oficjalną część walnego zebrania sprawozdawczego zakończono.

Tomasz Beczała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powrót na górę